Home Staging

Home Staging se zaměřuje na nemovitosti určené k prodeji nebo k pronájmu. Cílem je za minimální náklady zvýšit atraktivitu nemovitosti pro co nejširší okruh potenciálních zájemců a její prodej či pronájem v co nejkratším čase a za co nevyšší cenu.