Home Staging se zaměřuje na nemovitosti určené k prodeji nebo k pronájmu.

Cílem je za minimální náklady zvýšit atraktivitu nemovitosti pro co nejširší okruh potenciálních zájemců a její prodej či pronájem v co nejkratším čase a za co nejvyšší cenu.

Tento koncept má úspěch, protože kupujícím dává možnost vidět dům či byt takový, jaký opravdu je, bez rušivých elementů. Interiér, který je čistý, zbavený přebytečných věcí a vkusně dekorovaný, vzbudí v kupujících emoce a opravdový zájem.

Zároveň je přesvědčí zaplatit za něj cenu, jakou požadujete.