home staging

1.fáze - ÚVODNÍ KONZULTACE A NÁVRH ÚPRAV NEMOVITOSTI - 12 000 Kč + DPH 

  • instrukce k tomu, jak zvýšit aktraktivitu vaší nemovitosti
  • upozornění na pozitivní i negativní stránky vaší nemovitosti
  • fotografie prostor, do kterých bude zasahováno s vytyčením navrhovaných změn
  • seznam vybavení/doplňků, které je vhodné zakoupit (s ohledem na finanční rozpočet)

2. fáze - REALIZACE -  cena je stanovena dle rozsahu prací a časové náročnosti 

  • kompletní realizace navrhovaných úprav 

3. fáze - FOTOSTAGING -  cena je stanovena individuálně hodinovou sazbou

  • příprava nemovitosti na profesionální focení 

Uvedená cenová nabídka platí pro nemovitosti do velikosti 3+1 nebo 3+kk. Větší či časově náročnější nemovitosti kalkulujeme na základě úvodní konzultace.